Široká nabídka koupání

Lužnice

Lužnice je v převážné části svého toku typicky nížinná řeka s malým spádem a mírným stejnosměrným proudem. Řeka, pramenící v sousedním Rakousku, se obvykle jezdí ze Suchdola nad Lužnicí. Ve svém horním toku meandruje písčitým, místy zarostlým korytem plným zákrut i slepých ramen, břehy jsou často velkou vodou podemleté, a proto nesmí překvapit místy v řečišti napadané stromy, které zpomalují plavbu. Okolní krajina je plochá, lučinatá, s četnými lesy, lesíky a skupinami starých stromů. Pod Majdalenou u Novořeckých splavů se koryto Lužnice dělí na Starou a Novou řeku. Stará řeka je původně meandrující, dnes v některých místech téměř zarostlé a obtížně průjezdné řečiště Lužnice, kterým řeka napájí náš největší rybník Rožmberk. Nová řeka je naopak umělým, 13,5 km dlouhým tokem s přímými regulovanými úseky vybudovaným v 16. stol. společně s rybníkem Rožmberk, regentem Jakubem Krčínem z Jelčan. Vodohospodářský význam Nové řeky spočívá hlavně v odvodu případné povodňové vlny z vlastního koryta Lužnice do Nežárky a zabránění protržení hráze Rožmberka. Proud Nové řeky je mírný, břehy vysoké, krajina plochá a z části zalesněná. Podobný charakter má rovněž okolí Nežárky od soutoku s Novou řekou od Veselí nad Lužnicí, kde se její vody spojují s Lužnicí. Plavbu po Nové řece a Nežárce využívá většina vodáků vzhledem k tomu, že na Staré řece bývají zarostlé úseky, nízké stavy vody a množství komárů.

Rybníky

Rybníky na Třeboňsku tvoří 16 soustav spádovaných z převážné většiny do povodí Lužnice a Nežárky. Většina z nich je určena k chovu ryb, v blízkosti Třeboně, Chlumu u Třeboně a dalších sídel se však hojně využívají k rekreaci. Kromě běžného koupání lze na rybnících provozovat plachtění na menších lodích, jízdu na windsurfingu, kanoích, nafukovacích člunech apod. V létě lze absolvovat vyhlídkovou plavbu po rybníce Svět na motorovém člunu. Na březích některých rybníků je množství kempů.

Sportovní rybolov

Významné je využití vodních ploch a toků na Třeboňsku pro sportovní rybolov. Informace o soupisu revírů a podmínkách rybolovu Vám podá Český rybářský svaz nebo Informační a kulturní středisko v Třeboni.

Chlumská rybniční soustava

Rybníky u Chlumu jsou jednou z mnoha lokalit Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, které jsou doporučovány návštěvníkům se zájmem o přírodní zajímavosti a vůbec všem, kteří hledají odpočinek při toulkách přírodou v okolí Třeboně. Lokalita je tvořena rozsáhlou soustavou velkých rybníků vzájemně oddělených pouze úzkými hrázemi. Na rybnících je řada ostrovů, jejich břehy jsou členité, obklopené starými lesními porosty. Chlumská rybniční soustava je velmi cennou botanickou a ornitologickou lokalitou – rozsáhlé ptačí kolonie lze sledovat z hrází. V blízkém lesním komplexu hnízdí dokonce vzácný orel mořský.


 
Back to top

Více informací?

Zavolejte nám na +420 607 152 866. Rádi zodpovíme Vaše dotazy!

Kontakt